Pozostałe wykonane projekty

 1. Koncepcja przebudowy i adaptacji pomieszczeń części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej oraz Centrum usług społecznych w Istebnej
  - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną / 2017 r.

 2. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale komunalne zlokalizowane przy ulicy Daszyńskiego 54 w Ustroniu
  - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej / 2017 r.

 3. Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonia Karola” przy ul. Gen. Józefa Bema w Rydułtowach
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej / 2017 r.

 4. Termomodernizacja zabytkowego osiedla mieszkaniowego – Osiedle Karola nr 11-20
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ekspertyzą techniczną / 2017 r.

 5. Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię Biblioteczną w Czerninie
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ekspertyzą techniczną / 2016 r.

 6. Termomodernizacja i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Górze przy ul. Podwale 26
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej / 2016 r.

 7. Przebudowa budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej / 2016 r.

 8. Projekt montażu dźwigu towarowego o udźwigu do 300 kg na potrzeby gastronomiczne oraz remontu kuchni i magazynu wraz z osprzętem technicznym w budynku użyteczności publicznej w Psarach przy ul. Szkolnej 45
  - opracowanie dokumentacji projektowej / 2016 r.

Wyślij